Få styr på økonomien i din virksomhed med digital bogføring

I denne artikel kan du blive klogere på digital bogføring, på hvordan et digitalt bogføringssystem kan hjælpe dig – og på hvilke krav der er til bogføring med den nye bogføringslov.

Særligt når det gælder mindre og nystartede virksomheder og forretninger oplever mange virksomhedsejere udfordringer med at få alle de regnskabsmæssige dele på plads. Det tager tid, og der er meget at holde styr på. Med digitalisering af bogholderi og bogføring, får du alle dele samlet på et sted – og du kan nemt opsætte systemet, så det passer til netop din virksomhed.

Der er mange firmaer, der i dag tilbyder færdige systemer til digital bogføring og bogholderi. Et af disse er firmaer er Retiro, og du kan se mere om deres system her: https://retio.dk/digital-bogfoering .

Digitalisering af regnskab giver overblik

Med et digitaliseret system til bogføring og bogholderi slipper du for mange at de mest tidskrævende arbejdsgange ved at lave et regnskab, og du slipper for at skulle holde styr på kvitteringer og andre bilag, som du ellers ville have skullet gemme til din revisor – fx i en skuffe eller i en mappe. 

Nu er det blot at scanne kvitteringerne og lægge dem ind sammen med posteringerne, eller du kan bruge den medfølgende app, så har systemet helt styr på udgifter og indtægter med tilsvarende bilag. Det betyder, at arbejdsgangene er gjort ad én gang, og at de forskellige poster automatisk lægges ind i regnskabet, hvorfra de kan aflæses direkte.

Fordelen er her, at du har fuldt overblik over dit regnskab i realtid. Det betyder, at du hele tiden kan følge med i, hvordan det går – og du kan hurtigt lave justeringer, hvis du se, at tallene begynder at gå den forkerte vej.

Et enkelt system, mange fordele

Nedenfor kan du se en lille liste over nogle af de fordele, der er ved at gå over til digital bogføring:

  • Du sparer tid – og får mere tid til andre opgaver i din virksomhed
  • Systemet er billigere, end at have en bogholder ansat – du kan også spare på udgiften til revisoren
  • Du holder nemmere styr på din økonomi
  • Du har hele tiden overblik over din økonomi i virksomheden
  • Du overholder de nye regler i bogføringsloven

På højde med den nye bogføringslov

Ved at gå over til digitaliseret bogføring er du desuden sikker på, at du overholder den nye bogføringslov, der blev vedtaget i maj 2022. 

I loven er det et krav, at:

  • Du registrerer din virksomheds transaktioner i et digitalt bogføringssystem
  • Du sørger for at opbevare registreringer og bilag, der dokumenterer registreringerne, i et digitalt bogføringssystem.
  • Eller du som minimum opbevarer en fuldstændig sikkerhedskopi af registreringer og bilag – dette skal være på en server hos en udbyder eller hos anden tredjepart